اجتماعیبازاریابیکسب و کارمهارت ارتباط

آنچه همه باید در مورد روابط عمومی بدانند

روابط عمومی

عملا آنچه که امروزه بطور معمول با عنوان ” روابط عمومی ” خوانده می شود مربوط به اوایل قرن بیستم است. از آن زمان ، روابط عمومی به روش مختلف تعریف شده است ، تعاریفی که اغلب در کنار تغییر نقش ها و پیشرفت های روابط عمومی در فن آوری در حال شکل گیری است.

اولین تعاریف تأکید بر مطبوعات و تبلیغات داشت ، در حالی که تعاریف مدرن تر مفاهیم “تعامل” و “ایجاد روابط” را شامل می شود. در سال 1982 ، PRSA  تعریف زیر را تصویب كرد: “روابط عمومی به یك سازمان و جامعه هدف آن كمك می كند تا متقابلا با یکدیگر تعامل داشته باشند.”

تعریفی مدرن تر از روابط عمومی چند دهه بعد ارائه شد ، تعریفی که امروزه همچنان وجود دارد:

“روابط عمومی یک فرآیند ارتباطی استراتژیک است که روابط دوجانبه بین سازمان ها و جامعه هدف آنها را ایجاد می کند.”

اصولا ، روابط عمومی در مورد تأثیرگذاری ، تعامل و ایجاد رابطه با ذینفعان اصلی در پلتفرم های متعدد به منظور شکل دادن و چارچوب دادن به ادراک عمومی از یک سازمان است.

روابط عمومی همچنین موارد زیر را شامل می شود:

 • پیش بینی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر افکار عمومی ، نگرش ها و موضوعاتی که ممکن است در عملکرد و برنامه های سازمان تأثیر داشته باشد
 • مشاوره مدیریتی در تمام سطوح سازمان با توجه به تصمیمات سیاسی ، دوره های عملیاتی و ارتباطاتی – از جمله ارتباطات بحرانی – با در نظر گرفتن نتایج حاصل از جامعه هدف و مسئولیت های اجتماعی یا شهروندی سازمان
 • محافظت از اعتبار یک سازمان
 • به طور مداوم تحقیق ، هدایت و ارزیابی برنامه های اقدام و ارتباطات برای دستیابی به درک لازم از جامعه هدف برای موفقیت اهداف سازمان. این موارد ممکن است شامل بازاریابی ؛ مالی؛ جذب سرمایه؛ کارمندان ، روابط جامعه یا دولت؛ و برنامه های دیگر باشد
 • برنامه ریزی و اجرای اقدامات سازمان برای تأثیرگذاری یا تغییر سیاست های عمومی
 • تعیین اهداف ، برنامه ریزی ، بودجه ریزی ، استخدام و آموزش کارکنان ، توسعه امکانات و به طور خلاصه ، مدیریت منابع مورد نیاز برای انجام کلیه موارد فوق
 • نظارت بر ایجاد محتوا برای هدایت مشارکت مشتری و ایجاد راهبری

در زیر برخی از بخش ها / عملکردها در روابط عمومی آورده شده است:

 • ارتباطات شرکتی
 • ارتباطات در شرایط بحرانی
 • ارتباطات اجرایی
 • ارتباطات داخلی
 • ارتباطات با سرمایه گذاران
 • ارتباطات بازاریابی
 • بازاریابی یکپارچه / ارتباطات بازاریابی یکپارچه
 • روابط با رسانه ها
 • تولید محتوا
 • مناسبت ها
 • رسانه های اجتماعی
 • چند رسانه ای
 • مدیریت اعتبار
 • ثبت و نوشتن سخنرانی ها و مذاکرات
 • ترویج برند

منبع:

https://www.prsa.org

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا