فرهنگ و هنرهنر و معماری

تهویه طبیعی در ساختمان

تهویه عبارت است از وارد کردن هوای بیرون به فضای داخلی بصورت عمدی که خود به دو بخش تهویه طبیعی و تهویه مکانیکی تقسیم می‌شود. تهویه مکانیکی شامل راندن هوا به داخل ساختمان توسط فن و دستگاه های تاسیساتی است. در مقابل تهویه طبیعی به معنای استفاده از فرآیند جابجایی هوای داخل ساختمان با هوای تازه خارج است. این کار بدون بهره گرفتن از دستگاه های تاسیساتی و صرف انرژی فسیلی انجام می شود.

تبادل هوا با هوای بیرون در ساختمان ها به دوگروه عمده تقسیم می‌شود: تهویه ونفوذهوا. نفوذ هوا به معنای جریان هوا از میان شکاف ها و یا بازشوهایی در جداره ساختمان بصورت غیر عمدی و همچنین از میان درهای ساختمان و ورودی است. نفوذ هوا همچنین تحت عنوان نشت هوا بدرون ساختمان شناخته می‌شودد.

 اهداف تهویه طبیعی

تهويه ی هواي داخل ساختمان ها دو هدف اصلي را دنبال مي كند. هدف اول تهويه، تهیه کیفیت لازم برای هوای داخل ساختمان است(IAQ). این کیفیت بر پايه هواي تازه و دفع يا  حذف آلودگي هواي داخل مي باشد. هدف ديگر گرماي مناسب مكانيزم انتقال گرما مي باشد.

در واقع تهويه جهت ذخيره اكسيژن نداريم. دليل آن اين است كه در اصل وجود اكسيژن پايين به سختي امكان پذير است و سطح ساختمان هاي معمولي بر مقدار اكسيژن دلالت دارد. غلظت دي اكسيد كربن از سوي ديگر شاخص آلاينده ايجاد شده توسط انسان مثل عطر و رطوبت مي باشد. تهويه در نگهداري حرارت مناسب نقش اصلي را ايفا مي كند و IAQ علاوه بر ايجاد مشخصه هاي اصلي دمايي براي برقراري شرايط آسايش بهنيه در آيين نامه ايزو 7730 شرح داده شده است.

خنك سازي هواي داخل ساختمان

استفاده از تهويه طبيعي در طول روز تا زمان رسيدن به دماي مناسب سه هدف را دنبال مي كند:

  • خنك سازي هواي داخل ساختمان توسط جابجايي يا حذف آن با هواي بيرون از ساختمان تا زماني كه هواي بيرون سردتر از داخل باشد
  • خنك سازي ساختار ساختمان
  • تلاش براي خنك سازي مستقيم بدن انسان در طول همرفت و تبخير

کیفیت هوا IAQ ممکن است به عنوان هوایی که خالی از آلودگی بوده مشخص گردد که باعث تحریک، عدم آسایش یا بیماری در میان افراد میگردد

آلودگی های اصلی عبارتند از:

-بو ورطوبت ایجاد شده توسط افراد و فعالیت آنها

-انتشار از طریق لوازم، اثاثه، تجهیزات ساختمان، شوینده ها و….(تهویه و ترکیبات شیمیایی مثل فرمالدهیدها)

-دود، تنباکو و آلودگی حاصل از مراحل احتراق مثل (COوNOX)

-رادون و آلودگی منابع خارج از ساختمان

انواع تهویه

شکل ساختمان همراه با موقعیت ورودی های طراحی شده، روش های تهویه طبیعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در خصوص تهویه طبیعی تفاوت هایی در بین سه روش تهویه ای وجود دارد:

  • یکطرفه
  • تهویه عبوری
  • تهویه تهویه مکشی

اجزاء تهویه نشان می‌دهد که چگونه راه های هوای درونی و بیرونی به هم ملحق می‌شوند و اینکه چگونه هوا به یک ساختمان وارد می‌شود و چگونه از آن خارج می‌شود.

-1 تهویه یکطرفه

تهویه یکطرفه در فضا از طریق بازشو های ایجاد شده در تنها یک جداره ساختمان صورت می‌پذیرد که می‌تواند با ایجاد یک بازشو یا دو بازوشوی با اختلاف فاصله افقی یا عمودی باشد.

دو پارامتر فیزیکی مهم که بر جریان هوا در تهویه طبیعی یکطرفه تاثیرمی‌گذارند عبارتند از اختلاف فشار در راستای بازشو ها و نیروی باد .تهویه یکطرفه بر پایه تعامل این دو پارامتر استوار است. اختلاف فشار برآیندی در دو بازشو بوجود می‌آید که عامل جریان هوا بین دوبازشو در فضای داخلی است.

2- تهویه دوطرفه

تهویه عبوری موردی است که هوا بین دو پوشش ساختمان توسط اختلاف فشار باد در بین دو سمت جریان می‌یابد.هوا تهویه بصورت رایج از میان پنجره ها ،روزنه ها و شبکه های گنجانده شده در نما وارد و خارج می‌شود. مقدار هوايي كه در يك اتاق جريان مي يابد، و گرمايي كه با خود جابجا مي كند، بستگي به سطح دهانه ورودي و خروجي، سرعت باد و جهت باد نسبت به دهانه ورودي دارد. مقدار گرماي جابجا شده به وسيله يك جريان باد معين نيز بستگي به اختلاف دماي بين داخل و خارج ساختمان دارد.  همانطور كه هوا در اطراف ساختمان جريان مي يابد، يك منطقه پرفشار در سمت رو به باد ايجاد مي كند و يك منطقه كم فشار نيز در سمت پشت به باد. موثرترين تهويه عبوري زماني رخ مي دهد كه دهانه ورودي در منطقه پر فشار و دهانه خروجي در منطقه كم فشار قرار داشته باشد.

3- تهویه دودکشی

جريان طبيعي هوا گذشته از وزيدن آن توسط باد در اثر پديده دودكش نيز صورت مي گيرد. اين پديده به دليل تفاوت دما در داخل ساختمان به وسيله نيروي شناوري انجام مي شود. هواي گرم هميشه به علت سبكي به بالا حركت مي كند و هواي سرد سنگين به سمت پاييين حرکت می کند. جريان طبيعي اغلب در داخل خانه ها، ساختمان هاي چند طبقه، به ويژه ساختمان هايي كه ارتفاع بلند دارند، قابل ملاحظه است. براي مشخص كردن آهنگ جريان طبيعي ناشي از اثر ستوني از هوا در نظر مي گيريم. در اين ستون هوا از پايين وارد و از بالا خارج مي شود. اختلاف فشار دودکش که باعث راندن هوا میشود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن