کسب و کارمدیریت

مدیریت تغییر سازمانی

مدیریت تغییر سازمانی چه زمانی در سازمان مورد توجه خاص قرار می گیرد. وقتی سازمان شما پروژه ها یا ابتکاراتی را برای بهبود عملکرد، استفاده از فرصت ها یا پرداختن به موضوعات اصلی در دستور کار قرار می دهد، اغلب به تغییر نیاز می شود: تغییرات در فرآیندها، نقش های شغلی، ساختارهای سازمانی و انواع و کاربردهای فناوری. با این حال، در واقع این کارمندان سازمان شما هستند که در نهایت باید نحوه انجام کار خود را تغییر دهند. اگر این افراد در تحول شخصی خود موفق نباشند و اگر روش جدید را با آغوش باز نپذیرند و یاد نگیرند، آنگاه این ابتکار عمل با شکست روبرو خواهد شد. اگر کارمندان تغییرات مورد نیاز برای این ابتکار عمل را پذیرفته و به کار گیرند، نتایج مورد انتظار را به همراه خواهد داشت.

مدیریت تغییر چیست؟

مدیریت تغییر شاخه ای از علم مدیریتاست که راهنمای نحوه آماده سازی، تجهیز و حمایت از افراد جهت پذیرش موفقیت آمیز تغییرات به منظور دستیابی به موفقیت و نتایج سازمانی است.

در حالی که همه تغییرات منحصر به فرد و همه افراد منحصر به فرد هستند، دهه ها تحقیق نشان می دهد اقداماتی وجود دارد که می توانیم برای تأثیرگذاری بر افراد در تحول فردی آنها انجام دهیم. مدیریت تغییر یک رویکرد ساختاری را برای پشتیبانی از افراد سازمان برای انتقال از شرایط فعلی به وضعیت آینده فراهم می کند.

سه سطح مدیریت تغییر

مدیریت تغییر فردی

در حالی که مقاومت در برابر تغییر واکنش طبیعی روانی و فیزیولوژیکی انسان است، ما در واقع موجوداتی کاملاً انعطاف پذیر هستیم. وقتی در زمان تغییر پشتیبانی شویم، می توانیم کاملاً سازگار و موفق باشیم.

مدیریت تغییر فردی مستلزم درک چگونگی تجربه تغییر در افراد و نیازمندی آنها برای تغییر موفقیت آمیز است. این همچنین مستلزم دانستن این است که چه عواملی به افراد کمک می کند تا یک تحول موفقیت آمیز را انجام دهند: چه پیام هایی را افراد باید در چه زمانی و از چه کسی بشنوند، چه زمانی مناسب برای آموزش مهارت جدید به فرد است، چگونه افراد را برای نشان دادن رفتارهای جدید تربیت کنیم و چه عواملی باعث ایجاد تغییرات “ماندگار” در کارهای افراد می شود. مدیریت تغییر فردی از رشته هایی مانند روانشناسی و علوم اعصاب استفاده می کند تا چارچوب های عملیاتی را برای تغییرات فردی اعمال کند.

مدیریت تغییر سازمانی / ابتکاری

در حالی که تغییر در سطح فردی اتفاق می افتد، اغلب برای یک تیم پروژه امکان مدیریت تغییر به صورت فرد به فرد وجود ندارد. مدیریت تغییر سازمانی یا ابتکاری مراحل و اقداماتی را در سطح پروژه برای حمایت از صدها یا هزاران فردی که تحت تأثیر یک پروژه قرار دارند، در اختیار ما قرار می دهد.

مدیریت تغییر سازمانی در ابتدا شامل شناسایی گروهها و افرادی است که در نتیجه پروژه نیاز به تغییر دارند و از چه طریقی باید تغییر کنند. سپس مدیریت تغییر سازمانی شامل ایجاد یک برنامه سفارشی سازی شده برای اطمینان از دریافت آگاهی، رهبری، مربیگری و آموزش توسط کارکنان تحت تأثیر برای تغییر موفقیت آمیز است. هدایت تحول های فردی موفق باید کانون اصلی فعالیتها در مدیریت تغییر سازمانی باشد.

مدیریت تغییر مکمل مدیریت پروژه شما است. مدیریت پروژه تضمین می کند که راه حل پروژه شما طراحی، توسعه و ارائه می شود، در حالی که مدیریت تغییر اطمینان می دهد که راه حل پروژه شما به طور موثر مورد استقبال، قبول و استفاده قرار می گیرد.

قابلیت مدیریت تغییر سیستماتیک سازمانی

مدیریت تغییر سیستماتیک سازمانی یک صلاحیت اصلی سازمانی است که تمایز رقابتی و توانایی سازگاری موثر با جهان همیشه در حال تغییر را فراهم می کند. قابلیت مدیریت تغییر سیستماتیک سازمانی به معنای آن است که مدیریت تغییر موثر در نقش ها، ساختارها، فرایندها، پروژه ها و صلاحیت های رهبری سازمان شما تعبیه شده است. فرایندهای مدیریت تغییر به طور مداوم و موثر در ابتکارات اعمال می شود، رهبران مهارت هایی دارند که تیم های خود را از میان تغییرات هدایت می کنند، و کارمندان می دانند برای موفقیت باید درخواست چه چیزهایی کنند.

نتیجه نهایی توانایی مدیریت سیستماتیک سازمانی این است که افراد سریعتر و موثرتر از تغییرات استقبال می کنند و سازمانها قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات بازار هستند، از ابتکارات استراتژیک استقبال می کنند و تکنولوژی جدید را سریعتر و با تأثیر کمتر بر بهره وری به کار می گیرند. این قابلیت به طور تصادفی اتفاق نمی افتد و نیاز به یک رویکرد استراتژیک برای تعبیه مدیریت تغییر در یک سازمان دارد.

منبع:

https://www.prosci.com

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا